Transparència

Nosaltres som com l'aigua i volem compartir-ho tot amb tu!

Organigrama


Assemblea General de Socis i Sòcies: És el màxim òrgan de decisió de l'entitat; es reuneix anualment per a avaluar l'exercici i projectes les activitats. A més, presa les decisions fonamentals de l'associació.

Junta Directiva: representa els socis i sòcies de l'associació. Aquesta s'encarrega de prendre aquelles decisions necessàries per dur a terme els projectes anuals decidits en assemblea. Els càrrecs són gratuïts i són elegits de forma democràtica.

Àrees i grups de treball: Són les encarregades de gestionar i organitzar les diferents feines i activitats perquè totes les nostres activitats tirin endavant.

JUNTA DIRECTIVA 2022-2025

Presidenta

Cristina López

Vicepresidenta

Belinda Rochera

Secretària

Carla Ferris

Tesorera

Carmen Fernández


Normativa


Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d´Associacions de la Comunitat Valenciana

Veure més

Llei Orgànica 1 / 2002, de 22 març, reguladora del Dret d´Associació

Veure més

Llei 4/2001 de 19 de juny, del Voluntariat de la Comunitad Valenciana

Veure més

Conveni Col·lectiu

Veure més

Pla D'igualtat

Veure més

Protocol D'assetjament

Veure més


Finançament públic


Convenis Contractes públics Subvencions