Transparència

Promovem activitats, projectes i idees noves per a l'oci creatiu de la teua localitat.

Organigrama


Assemblea General de Socis i Sòcies: És el màxim òrgan de decisió de l'entitat; es reuneix anualment per a avaluar l'exercici i projectes les activitats. A més, presa les decisions fonamentals de l'associació.

Junta Directiva: representa els socis i sòcies de l'associació. Aquesta s'encarrega de prendre aquelles decisions necessàries per dur a terme els projectes anuals decidits en assemblea. Els càrrecs són gratuïts i són elegits de forma democràtica.

Àrees i grups de treball: Són les encarregades de gestionar i organitzar les diferents feines i activitats perquè totes les nostres activitats tirin endavant.

JUNTA DIRECTIVA 2022-2025

Presidenta

Cristina López

Vicepresidenta

Belinda Rochera

Tresorera

Carla Ferris

Secretària

Carmen Fernández


Normativa


Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d´Associacions de la Comunitat Valenciana

Veure més

Llei Orgànica 1 / 2002, de 22 març, reguladora del Dret d´Associació

Veure més

Llei 4/2001 de 19 de juny, del Voluntariat de la Comunitad Valenciana

Veure més


Finançament públic


Convenis Contractes públics Subvencions