Perfeccionament en la facilitació de processos de participació infantil i adolescent

Des d’on acompanyem? Com facilitem? En moltes ocasions, caiem en l'error de dirigir les activitats, de seguir una agenda municipalitzada o adultocèntrica que no permet digerir, fase a fase, el procés de participar-hi. La participació en si és innata però la infància i l'adolescència, deixa de fer-ho com a subjecte actiu per convertir-se en objectes passius que atenen normes o imiten. Per tant, es necessita reaprendre a participar com a eina de canvi, per ajustar i desenvolupar responsabilitats i habilitats i exercir com Ciutadania crítica i sobretot, portadora de drets.

A QUI VA DIRIGIT?:  Personal tècnic i facilitador de processos de participació infantil i consells, amb certa experiència i formació prèvia 

OBJECTIUS GENERALS:

  • Conèixer diferents formes d'exercir i fomentar la participació infantil i adolescent.
  • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu per-amb la infància, respectant i fent visible els seus drets des de la seua mirada.
  • Descobrir diferents maneres de dirigir-nos a la infància i l'adolescència per al foment de la seua participació i l'exercici d'activitats projectives.
  • Incorporar diferents teories pel que fa a la participació infantil i adolescent
  • Compartir experiències en participació infantil i adolescent i exemples pràctics aplicables.

METODOLOGIA: Teoria i pràctica en MODALITAT ON-LINE

14,15,21 i 22 de juliol de 16:30 a 19h

(Certificació: 20 hores)

PROGRAMA:

INSCRIPCIONS fins 18 de juny