exposició, aigua, ODS, sostenibilitat, participacio, Mislata, conselll

AIGUA i EDUCACIÓ. Sensibilització ODS 6

Que l’aigua és bàsica per a la vida ho sabem totes i tots.

Que la necessiten tots els éssers vius, que és essencial per als ecosistemes i que quasi tres terços del cos de les persones és aigua, també.

En aquesta ocasió hem considerat fonamental desenvolupar aquest ODS i les seues fites per fer-les terrenals i properes a cadascuna de les i dels membres de Consell de Participació Infantil. La majoria de les vegades es segueix creient que la infància és receptora del canvi o, per contra, qui ha de mantindre les destrosses que els seus predecessors han anat deixant al llarg de la seua existència fent-los responsables però, lluny d’això, des del Consell promovem ser agents del canvi.

Si analitzem l’Objectiu del desenvolupament Sostenible número 6, aquest ens diu que “l’aigua ha de ser saludable, suficient i accessible per tothom”. És açò cert?

Sota aquesta premissa comencem el debat i comprovem que a moltíssimes parts del món no hi ha aigua o que, per a aconseguir-la, cal recórrer vora 100 quilòmetres.

El resultat final d’aquesta activitat pretén elaborar un decàleg real per a l’alumnat del municipi on siguen conscients que l’aigua és un tresor i prenguen mesures.

A més, aquesta situació d’aprenentatge inclou role -playing, debat, i una exposició interactiva entre d’altres.

-“Cada gota compta” (omplir un got, gota a gota, evitant que desborde), “i si l’aigua està bruta...?” (beure per torns un xicotet got d’aigua, algunes de gust salat però, ningú no ho ha de notar per conscienciar de la importància de la potabilitat), “L’aigua no sap però, tu en saps?” (una enquesta entre la població però recollir informació sobre les dades objectives que saben sobre l’aigua però també sobre l’ús que d’ella fan) són algunes de les activitats.

A més, què ocorre amb les xiques? Hem descobert que moltes d’elles són les encarregades d’anar a per aigua en molts països del món, deixant l’escola. A més, també abandonen l’escolarització per la mancança de sanitaris amb  aigua potable al seus col·legis en el moment en que es produeix la menarquia. 

Gràcies per formar-ne part d'aquestes reflexions. Inclusives, reals i sobretot PARTICIPADES!

 

Sin comentarios

Añadir un comentario