participar

Premis Generalitat: Participa a l'Escola

L’escola  ha de ser un lloc on l'opinió de la infància siga la que més pes tinga com a principal protagonista.

No sols ha de ser receptora de continguts sinó, ser la mateixa creadora, tant del seu espai, com d'aquells trets en els quals siga involucrada de manera tant directament com indirectament.

No obstant això, moltes voltes aquesta participació no és la que més compta de cara a la creació de normes de convivència, espais i celebracions festives.

Aquesta proposta  ha estat guardonada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat democràtica en els Premis Participa- Acció 2022,  com a projecte exemplar pel que fa a l'educació en la participació. 

Per tot això, va nàixer participa a l’escola ja fa 4 anys, amb el principal objectiu de proporcionar ferramentes de participació activa i real a tota la comunitat educativa, tenint en compte a la protagonista, és a dir, la infància fins a l'equip docent.

Aquesta edició, Participa a l’escola ha comptat amb aproximadament 300 xiquets i xiquetes de 3er i 4rt de primària i dos equips docents dels municipis de Mislata i Sogorb durant el mes de maig, on vam poder deixar la nostra petjada i ser un mecanisme de transmissió d’opinions, reclams i millores per part de la infància per als seus centres educatius.

Com vàrem fer que aquest procés fora participatiu i dinàmic? Plantejant una sèrie de postes o proves on la veu de la infància era la principal protagonista i on al final de cada acció quedava un recull de diferents aspectes relacionats amb el centre educatiu com, per exemple, les millores i noves propostes que desitgen per al seu espai de joc i de desconnexió. Cal remarcar que, aquestes postes o proves no són dirigides però sí orientades amb personal de l’entitat per tal de mantindre el dret al joc dels xiquets i xiquetes de les escoles però també fomentant l’educació en la participació com a metodologia transversal a tots els espais escolars i com aprenentatge social i ciutadà. 

Aquest projecte, ja que és un projecte viu i en constant revisió, compta amb una nova proposta més accessible per a totes i tots, i en el qual la finalitat continua sent la mateixa; lPARTICIPACIÓ REAL en l’escola amb la pròpia experiència i veu dels xiquets i les xiquetes que són protagonistes de l’aula.

Ara ja estem pensant en la pròxima edició de participa a l’escola desitjant arribar a més centres educatius.

Gràcies als centres educatius, que voleu sumar a Quera. 

I el teu centre educatiu, es suma a la festa de la participació?

participar