Estatuts de l ´ entitat

Estatuts de Quera
Ací podràs veure les normes de funcionament de Quera
2017_Estatutos.pdf
Documento Adobe Acrobat [5.5 MB]

Memòries activitats

2018

Memòries econòmiques

2018

2017: Balanç de situació
BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-17 al 31-[...]
Documento Adobe Acrobat [190.3 KB]
2017: Compte d´explotació
CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-17 al 31[...]
Documento Adobe Acrobat [158.0 KB]
2016:Compte de resultats i balanç de situació
Cuenta de resultados y balance de situac[...]
Documento Adobe Acrobat [651.6 KB]
2015:Balanç econòmic
Libro de contabilidad 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [206.5 KB]

Convenis

2019

2018

- Ajuntament de Mislata.  Marató Jove de Fitness                                           3.000 €

                                                Dinamització Consell d´Infància de Mislata.        7.500 €

2017

- Ajuntament de Mislata.  Programa Oci saludable, "Som com tú"               3.100 €

                                                Dinamització Consell d´Infància de Mislata.        7.500 €

2016

- Ajuntament de Mislata.  Programa Oci saludable, "Som com tú"               3.100 €

                                                Dinamització Consell d´Infància de Mislata.        5.500 €

2015

- Ajuntament de Mislata.   Organització del Marató Jove de Fitness             3.300 €

                                     Dinamització Consell d´Infància de Mislata.        4.500 €

 

Contractes públics

2019

- Ajuntament de Mislata.   

Organització i gestió de l´activitat Menuda Festa, per la infància i adolescència                10.573,11 €

 

- Ajuntament de Paterna. 

 Dinamització Consell d´Infància de Paterna.                                                                           14.545,45€

 

Subvencions

2019

2018

-Ajuntament de Mislata.

- Ajudes per a programes d´entitats juvenils.             1.379,04 

 

-Diputació de València. 

Ajudes per a programes d´entitats juvenils.             3.552,60 €

 

-Generalitat Valenciana. 

Ajudes a la promoció del valencià                              4.817,02 €

Ajudes al foment de la transparència i participació 5.600,00 €

2017

- Ajuntament de Mislata. Ajudes per a programes d´entitats juvenils.            1.417,95 

- Diputació de València. Ajudes per a programes d´entitats juvenils.               0,00   €

- Generalitat Valenciana. Ajudes a la promoció del valencià                        4.930,00 €

2016

- Ajuntament de Mislata. Ajudes per a programes d´entitats juvenils.       1.500,00 €

- Diputació de València. Ajudes per a programes d´entitats juvenils.           595,23 €

- Generalitat Valenciana. Ajudes a la promoció del valencià                      2.404,77 €

2015

- Ajuntament de Mislata. Ajudes per a programes d´entitats juvenils.       1.019,82 €

- Diputació de València.  Ajudes per a programes d´entitats juvenils.         872,08 €

- Generalitat Valenciana. Ajudes a la promoció del valencià import màxim  262,06 €

Normativa aplicable

- Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d´Associacions de la Comunitat Valenciana.

- Llei Orgànica 1 / 2002, de 22 març, reguladora del Dret d´Associació

- La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei  45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central  de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual  amb menors.

-  Llei 4/2001 de 19 de juny, del Voluntariat de la Comunitad Valenciana.

Més info?

Col.laboren:


Llamar

E-mail

Cómo llegar